GeoTalent
 GEOTALENT EDUCATIONAL PROGRAM

 

GeoTalent-logotyp_small

The educational program GeoTalent was established for students interested in exploration and production industry. Its goal is expanding knowledge and practical skills of students in exploration, evaluation and production of hydrocarbons from conventional and unconventional reservoirs. The program is being created by professionals from PGNiG SA and has its patronage.

Events held by GeoTalent take place at AGH University of Science and Technology in Cracow. They are intended to students of 4 faculties:

  • Geology, Geophysics and Environmental Protection
  • Drilling, Oil and Gas,
  • Mining Surveying and Environmental Engineering,
  • Mining and Geoengineering

In the first edition of the program, which will last till June 2014, following educational events will be held:

Program edukacyjny GeoTalent stworzony został z myślą o studentach zainteresowanych branżą poszukiwawczo – wydobywczą. Jego celem jest poszerzanie wiedzy i rozwijanie umiejętności praktycznych studentów w obszarze poszukiwań, rozpoznania i wydobycia węglowodorów ze źródeł konwencjonalnych i niekonwencjonalnych. Program kreowany jest przez specjalistów z firmy PGNiG SA i działa pod jej patronatem.

Wydarzenia edukacyjne GeoTalent realizujemy na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Udział w nich dedykowany jest głównie studentom 4  wydziałów:

  • Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska,
  • Wiertnictwa, Nafty i Gazu,
  • Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska,
  • Górnictwa i Geoinżynierii.

W ramach I edycji programu, która potrwa do czerwca 2014 r. zaplanowany został szereg działań edukacyjno-rozwojowych, takich jak: