BIG DATA: Think Big CEE Congress

article-image

BIG DATA: Think Big CEE Congress
4 – 5 listopada 2014 r., Hotel Westin w Warszawie

BIG DATA: Think Big CEE Congress jest jedynym międzysektorowym spotkaniem decydentów z branż: finansowej, telekomunikacyjnej, medialnej, IT, energetycznej,
e-commerce i innych. Stanowi neutralną platformę do dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń, jest także doskonałą okazją do nawiązania i zacieśnienia relacji biznesowych.

600x60

Zakres tematyczny Kongresu współtworzony jest przez Radę Programową, której przewodzi Maciej Witucki. Skupia ona prezesów największych firm z powyższych sektorów, którzy zainteresowani są tematyką wykorzystania Big Data, przedstawicieli administracji i organizacji związanych z branżą. Kreowana przez Radę tematyka wydarzenia gwarantuje najwyższy poziom merytoryczny podejmowanych podczas kongresu dyskusji.

Ideą Kongresu jest pokazanie szans i zagrożeń, możliwości i obaw, jak również obecnych
i planowanych uwarunkować prawnych, które determinować będą działania firm w przyszłości. Wydarzenie staje się unikatowe dzięki biznesowemu podejściu do poruszanych zagadnień, a także obecności Gości zagranicznych, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem wzbogacą dyskusję, pokazując praktyczne przykłady wdrożeń z zachodnich rynków.
Główne obszary tematyczne:
• Szanse i zagrożenia dla finalnych konsumentów
• Prawo i regulacje a przetwarzanie danych
• Praktyczne przykłady wdrożeń
• Monetyzacja Big Data
• Międzysektorowa wymiana danych
Wśród prelegentów m.in.:
• Stephen Brobst, Chief Technology Officer for Teradata Corporation
• Mike Turner, Director Center of Excellence, SAS Institute
• Wojciech Rafał Wiewiórowski, Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
• Sławomir S. Sikora, Prezes Zarządu, Bank Citi Handlowy
• Matt Ariker, Chief Operating Officer, Consumer Marketing Analytics Center, McKinsey & Company

Więcej informacji:
Aneta Pernak, Dyrektor Działu Produkcji Projektów Strategicznych
Tel. +48 22 379 29 18
a.pernak@mmcpolska.pl
KONFERENCJA BIG DATA

About author

Barbara Pach

Marketing Manager of YoungPetro; Student AGH University of Science & Technology in Cracow; Poland SPE Student Chapter

View all posts by Barbara Pach