EUROPOWER Energy Conference 2013

2. September, 2013 Events No comments
article-image

XVIII edycja Konferencji Energetycznej EUROPOWER

20-21 listopada 2013r., Hotel Sheraton, Warszawa

 

Konferencja EUROPOWER to wydarzenie, które od kilkunastu lat skupia w jednym miejscu prezesów, członków zarządów, dyrektorów koncernów oraz grup energetyczno-paliwowych, elektrowni, elektrociepłowni, przedsiębiorstw sieciowych oraz firm świadczących usługi dla podmiotów branży energetycznej.

 

Spotkanie to jest miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń ekspertów sektora energetyczno-paliwowego oraz administracji centralnej. Konferencja EUROPOWER jest efektywną platformą dialogu dotyczącego rozwoju rynków na różnych płaszczyznach. Uczestnicy tego wydarzenia mają okazję do rozmowy o najistotniejszych zmianach zachodzących na rynku, analizy nowych trendów oraz wspólnego poszukiwania modeli biznesowych, pozwalających na realizację przyjętych wcześniej strategii.

 

Zakres tematyczny Konferencji współtworzony jest przez Radę Programową, w skład której wchodzą prezesi, dyrektorzy oraz eksperci reprezentujący kluczowe firmy i instytucje sektora paliwowo-energetycznego. Podczas tegorocznej, 18. już edycji Konferencji, Rada Programowa wprowadza nową formułę jej przebiegu. Nowatorstwo to polega na przedstawieniu holistycznego spojrzenia na energetykę i zaprezentowanie jej w kontekście determinujących ją argumentów, jakimi są społeczeństwo i gospodarka.

 

Zagadnieniami, którym poświęcona będzie tegoroczna Konferencja, będą :

  • Efektywny model makroekonomiczny dla polskiej gospodarki energetycznej,
  • Nowoczesny klient na rynku energii i jego oczekiwania pod adresem energetyki,
  • Konkurencja na rynku gazu – możliwości i ograniczenia, prawdopodobne scenariusze rozwoju,
  • Polityka energetyczna – jak realizować jej cele przy posiadanych zasobach i narzędziach?
  • Przejście od gospodarki opartej na tradycyjnych źródłach energii do zielonej energii – główne wyzwania i kierunki rozwoju.

 

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli m.in.:

  • Pan Marek Woszczyk – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki,
  • Pan Janusz Piechociński – Wicepremier, Minister Gospodarki,
  • Pan Włodzimierz Karpiński – Minister, Ministerstwo Skarbu Państwa.
  • Pan Andrzej Czerwiński – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki,
  • Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego.

 

Szczegółowy Program Konferencji oraz inne informacje, na temat tego wydarzenia znajdą Państwo na stronie internetowej: www.konferencjaeuropower.pl.

About author

Jan Wypijewski

Deputy Editor-in-Chief of YoungPetro, in pursuit of his B.Sc. degree in Oil&Gas Engineering at AGH University of Science and Technology in Krakow.

View all posts by Jan Wypijewski